slide 2

Szanowni Państwo!

Od ponad 15 lat na terenie Gminy Kęty prowadzimy działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzięki pomocy ludzi dobrej...

Czytaj więcej...

O Nas

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej dnia 12.10.1999 r. pod nr 963. Do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Krakowie w XII Wydziale Gospodarczym dnia 14.12.2001 nr poz. rejestru 0000071397/1. Również Sąd Rejonowy w Krakowie w dniu 31.08.2004 dokonał wpisu na podstawie złożonych dokumentów do rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod pozycją rejestru 4 i nadał status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Cały uzyskiwany przez Stowarzyszenie dochód jest przeznaczony na realizację celów statutowych. Wszystkie rodzaje działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i członków Stowarzyszenia wykonywane są przez Stowarzyszenie nieodpłatnie. Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze społecznym, działa na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz ogółu społeczeństwa. Działalność swą Stowarzyszenie opiera w zasadzie na pracy społecznej ogółu członków.

Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać osoby na podstawie obowiązujących przepisów.

Celem Stowarzyszenia jest:

  • wzajemne wspieranie się i integracja osób niepełnosprawnych ich rodzin i przyjaciół.
  • reprezentowanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin z Gminy Kęty i okolic w zakresie wszystkich spraw związanych z całokształtem ich problemów obejmujących: zdrowie, edukację, aktywność zawodową a przede wszystkim ich godne życie i problemy bytowo-społeczne.
  • pozyskiwanie środków na działalność statutową.
  • popularyzacja uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich formach aktywności życiowej tj. w kulturze, sporcie, aktywności zawodowej, rekreacji, rewalidacji i rehabilitacji.

Kontakt

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
Ich Bliskich i Przyjaciół "Jeden Drugiemu" w Kętach
Żwirki i Wigury 27
32-650 Kęty
 
Napisz do nas na jedendrugiemu@o2.pl